top of page
NIHONTOKIKOU
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之
 • Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之

Fujiwara norikazu saku kore - 藤原則一作之

$0.00Price

藤原則一作之

Fujiwara Norikazu Saku Kore

慶應二年二月吉日

Keiou ninen nigatsu kichihi

保存刀剣鑑定

NBTHK Hozon Paper

外装付き

With Koshirae + Shirasaya

 • Nagasa : 21.6cm

  Moto-haba : 23.7mm

  Saki-haba : 19.5mm

  Moto-kasane : 6.2mm

  Saki-kasane : 5.3mm

  Omosa : 346g (blade only)

bottom of page